Tarieven

Contributie kosten:

1 les per week – 28,- euro per maand
2 lessen per week – 42,- euro per maand

2e lid binnen het gezin krijgt 10 euro korting.

Contributie betaling via Jeugdcultuurfonds kan bij URBANRAW!
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Zie voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl

Opzeggen

U kunt het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar info@urbanraw-dansstudio.nl met daarin vermeld naam lid + naam rekeninghouder.
Het opzegtermijn is 1 kalendermaand.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@urbanraw-dansstudio.nl